Voor wie is iSocial bedoeld?

We hebben iSocial ontwikkeld voor sociaal vernieuwers en voor iedereen die sociale vernieuwing een warm hart toedraagt en die samen met ons wil versnellen.

We willen ons platform zo toegankelijk mogelijk maken. Geen ingewikkelde vragenlijsten of ballotagecommissies, maar een paar simpele voorwaarden. Als jij daaraan beantwoordt, ben jij de sociaal vernieuwer die we zoeken en met wie we Nederland een stukje mooier willen maken.

Met een sociaal vernieuwer bedoelen we iemand met een maatschappelijk initiatief die nieuwe oplossingen ontwikkelt voor sociale vraagstukken op het gebied van zorg, welzijn, openbare leefruimte, voedsel, energie, etc. Het gaat kortom om alle initiatieven die Nederland:

  1. Beter, mooier, eerlijker, socialer, duurzamer of gastvrijer maken.
  2. Op wijkniveau, stadsniveau tot landelijk bereik.
  3. Van burgerinitiatief tot vrijwilligersorganisatie tot (grote) sociale onderneming.