Samen voor Rivierenland

Samen voor Rivierenland organiseert projecten waarmee bedrijven zich inzetten voor vraagstukken in de samenleving.

Categoriewelzijn
Gemaakt door Reggy Broekhuijse

Beursvloer Bommelerwaard

Ontmoeting tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties voor handel met gesloten beurs. Uitruil van helpende handen, kennis & kunde, faciliteiten.
 
Thema(s)
recycling, culturele diversiteit, educatie, actief burgerschap, armoede, sociale cohesie, eenzaamheid, talentontwikkeling