St Vitalis-Maatjesproject

Beschrijving: Vitalis is er voor kinderen uit de regio Haaglanden van 5 tot en met 18 jaar en is een extra steuntje in de rug, ter preventie van professionele jeugdhulpverlening. Vrijwilligers willen iets van hun tijd en aandacht schenken aan kinderen die het nodig hebben. Concreet betekent dit dat de vrijwilliger en het kind, in overleg met de ouders, gedurende een jaar een dagdeel per week afspreken of gedurende anderhalf jaar een dagdeel per twee weken.

Gemaakt door Stichting Vitalis