BuurtBalie

De BuurtBalie is een online en offline platform waarbij je een duurzaam netwerk kunt opbouwen in je buurt. Alle organisaties (van zangkoor tot welzijnsorganisatie tot informele wijkverpleger) kunnen laten weten wie ze zijn en wat ze doen. Elke organisatie kan zelf die informatie bijhouden. In de Indische Buurt, een buurt in Amsterdam Oost, zijn er al meer dan 120 organisaties zichtbaar.

Categoriezorg
Gemaakt door Annemarie van der Geest