GebruikerWouter Rozema
Contact/volgenClick hier om deze gebruiker toe te voegen


Om naar initatieven te zoeken, klik hier

Wouter Rozema

Wijkschool. Een wijkgerichte leeromgeving ontwikkelen waarin burgers met een hulpvraag, burgers die zich onbetaald inzetten en burgers die zich betaald inzetten voor iemand uit die wijk in het sociale domein, elkaar ontmoeten, samen eten en samen leren. Je neemt deel in je vrije tijd. De wijkschool biedt bewustwording en vaardigheidstraining die nodig is voor samenredzaamheid. De wijkschool brengt kennis die door kennisbanken als Movisie is verzameld in hapklare brokken de wijk binnen. In deels individuele, deels gezamenlijke leerprocessen ontstaat een positieve mindset en een gevoel van saamhorigheid, togetherness. De organisatievorm is hybride: burgerinitiatieven, professionals uit zorg- welzijn- en onderwijsinstellingen, gemeente en subsidieverstrekkers vormen een tijdelijk samenwerkingsverband. Met weinig geld is dit easycratisch en van onderop te realiseren omdat ook de professionals bereid zijn er als pioniers vrije tijd in te stoppen.

Doelgroep(en):
Jongeren, Ouderen, Ouders, Mensen met afstand tot arbeidsmarkt, Mensen met lichamelijke beperkingen/moeilijk lichaam, Mensen met verstandelijke beperking/lvb, Mensen met psychisch/ggz probleem, Mensen met verslavingsprobleem, Dak- of thuislozen, Werklozen